top of page

Enkele afspraken in het belang van onze gezondheid

Om jou op een veilige manier een ontspannende massage of Cranio te kunnen geven, zullen volgende afspraken, voorgeschreven door het protocol van de Belgische Massagefederatie (BMF), worden nageleefd.

. De sessie gaat niet door als ikzelf, jij, of iemand uit je naaste omgeving ziekteverschijnselen (hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid, … met of zonder koorts) vertoont.

 

. Kom precies op tijd. Ben je wat te vroeg, wacht dan effe buiten of in de auto, ook al staat de deur open (de praktijk wordt tussentijds regelmatig verlucht).

 

. Bij aankomst, doe je eerst je schoenen uit en ontsmet je je handen. 

 

. Bij het binnenkomen en tijdens het intakegesprek wordt de afstand van 1,5 meter gerespecteerd en daarna zetten we ons mondmasker op.

 

. Na de massage houden we terug die 1,5 meter aan.

 

. Alle materiaal en alle contactpunten, zoals stoelen, massagetafel, deurklinken, kraan, WC, flesjes, lichtknoppen, e.d. worden na elke klant gedesinfecteerd en ik ververs telkens alle gebruikte linnen.

 

. Ik mag geen drank meer aanbieden in de praktijk. Zorg er dus voor dat je na de massage voldoende drinkt.

 

. Betaling gebeurt bij voorkeur met Payconiq! Daarom installeer je deze app best voor je op afspraak komt.

bottom of page